https://ankararahimkanseri.com/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

ÖNERİLEN DÜZEYDE FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMANIN KANSER RİSKİNDE AZALMAYLA İLİŞKİSİ SAPTANDI

750.000’den fazla yetişkinin dahil edildiği toplam dokuz adet prospektif çalışmanın toplu bir analizi, önerilen miktarlarda boş zaman fiziksel aktivitenin yedi kanser türü için daha düşük bir riskle bağlantılı olduğunu ve birkaç kanser türü ile fiziksel aktivite arasında ‘doz / yanıt’ ilişkisi bulunduğunu saptamıştır. Bu çalışma, Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü, Amerikan Kanser Derneği ve Harvard Tıp Fakültesindeki araştırmacılar tarafından yönetildi. Chan School of Public Health ve Journal of Clinical Oncology’de yayınlandı.

Fiziksel aktivitenin belli başlı kanserlerin oluşma riskini azalttığı uzun zamandır biliniyor olsa da fiziksel aktivitenin yapılma şekli, yapılış süresi ve bu konu ile ilgili diğer detaylar henüz aydınlatılamamıştı. Fiziksel aktivite miktarı için güncellenen yönergeler, artık insanların haftada 2,5 ila 5 saat orta yoğunlukta fiziksel aktiviteyi veya haftada 1,25 ila 2,5 saat şiddetli fiziksel aktiviteyi hedeflemesi gerektiğini belirtiyor. Orta yoğunluktaki aktiviteler, sessizce oturmaya kıyasla dakikada üç ila altı kat daha fazla enerji harcamanıza yetecek kadar hızlı veya yorucu bir şekilde hareket etmenizi sağlayan aktivitelerdir. Şiddetli yoğunluktaki aktiviteler normal metabolizmanızın 6 katından daha fazla kalori yakmanızı sağlayan aktivitelerdir.

Fiziksel Aktivite ve diğer Sağlık Sorunları arasındaki ilişkiler.

  • Hafif düzeyde fiziksel aktivitenin hafif bilişsel bozukluğu olan hastalarda daha düşük Alzheimer riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
  • Kombine fiziksel aktivite ve diyet müdahalesi, çocuklarda insülin direncindeki artışı azaltır.
  • Günlük fiziksel aktiviteler organize sporlardan daha az yoğun bir çalışmayı gösteriyor.

 

Mevcut analiz için, araştırmacılar, fiziksel aktivite ile 15 kanser türü sıklığı arasındaki ilişkiye bakarak, katılımcıların kendi bildirdikleri fiziksel aktivite etkinlikleri ve 15 kanser türü arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir.

Önerilen miktarlarda aktivitede bulunmanın (2.5-5 saat / hafta), incelenen 15 kanser türünden yedisinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşük riskle ilişkili olduğunu buldular ve azalma fiziksel aktivite miktarının artması ile istatiksel olarak daha belirgin hale gelmiştir.. Fiziksel aktivite, erkeklerde daha düşük kolon kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir , kadın meme kanseri (% 6-% 10), endometriyal kanser (rahim kanseri) (% 10 – % 18), böbrek kanseri (% 11 -% 17), miyelom (% 14 -% 19), karaciğer kanseri (% 18 -% 27) ve Hodgkin olmayan lenfoma (kadınlarda% 11 -% 18), fiziksel aktivite ile görülme sıklığı azalan diğer kanserlerdir. Doz tepkisi, ilişkilerin yarısı için şekil olarak doğrusal ve diğerleri için doğrusal değildi.

 

Analizin bazı sınırlamaları vardı: 750.000 katılımcıyla bile, bazı kanserler için hasta sayısı sınırlıydı; katılımcılar öncelikle beyaz ırktandı; detaylı fiziksel aktivite ölçümlerine sahip sınırlı sayıda kohort vardı; ve araştrımacılar hastaların kendilerinin bildirdiği fiziksel aktiviteye güveniyorlardı.

Araştırmacılar şu sonuca varıyor: “Bu bulgular, kanserin önlenmesi için önerilen aktivite seviyeleri için doğrudan niceliksel destek sağlar ve devam eden ve gelecekteki kanser önleme çabaları için uygulanabilir kanıtlar sağlar.”

Fiziksel aktivite kılavuzları, büyük ölçüde bunların kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi kronik hastalıklar üzerindeki etkilerine dayanmaktadır. Bu veriler, önerilen bu düzeylerin kanserin önlenmesi için de önemli olduğu konusunda güçlü destek sağlıyor. ”

Sağlıkla Kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat